Teose pealkiri
1
Autor
Ilmumisaeg
Словарь синонимов русского языка 1986
Estonia teater 1906-1924 1924
Tallinna Eesti teatri- ja rahvamaja 1910
Tallinna Eesti teatri Estonia ehituse ja ülespidamise osaühisuse majaehitamise aruanne 1909-1914 1915
Arhitektide almanahh 1946
Rahvusooper Estonia sümfooniaorkester ja ooperikoor 2006
Teatri-raamat 1913
Tööpunalipu ordeniga autasustatud Eesti NSV Riiklik Akadeemiline Ooperi- ja Balletiteater Estonia (1906-1966) 1969
Estonia teater 1906-1931 1931
Theodor Altermann 1940
Hilda Gleser 1934
Eesti Draama Studio: Teaater: Hooaeg 1928/29
Draamastuudio Teater: Hooaeg 1935/1936 1935
Teater Wanemuine: september 1939 1939
Государственный Театр Ванемуйне 1956
Vanemuise ballett 1969
Kui õhtu läheneb: Agnes Lepp-Kaasiku näidendid, tema ja Harri Kaasiku lavateed, sõnas ja pildis ning mälestuskilde 1986
Tööpunalipu ordeniga V. Kingissepa nim Tallinna Riiklik Akadeemiline Draamateater 1979
Teatrielu 1985 1991
Teatrielu 1984 1990
Teatrielu 1983 1987
Teatrielu 1982 1985
Teatrimärkmik 1976/77 1979
Teatrimärkmik 1973/74 1976
Teatrimärkmik 1972/73 1975