2
Teose pealkiri
Autor
1
Ilmumisaeg
Gramophone nr 2 Martin Cullingford (toimetaja) veebruar 2013
Muusika nr 2 Ia Remmel (peatoimetaja) veebruar 2013
Opera Now Ashutosh Khandekar (peatoimetaja) veebruar 2013
Партер nr 2 (27) Инесса Куница (peatoimetaja) veebruar 2013
Театр no 1 Валерий Семеновский (peatoimetaja) veebruar-märts 2001