Autor
11 Cherubini, Luigi
6 Flotow, Friedrich von
2 Spinelli, Niccola
15 Mascagni, Pietro
2 Kreutzer, Conradin
11 Weber, Carl Maria von
6 Lortzing, Albert
11 Leoncavallo, Ruggiero
171 Verdi, Giuseppe
13 Mozart, W. A.
17 Gounod, Charles
21 Tšaikovski, Pjotr
28 Bizet, Georges
8 Rossini, Giacchino
1 Giacchino Rossini
2 Kienzl, Wilhelm
34 Offenbach, Jacques
6 d'Albert, Eugen
56 Puccini, Giacomo
16 Meyerbeer, Giacomo
56 Wagner, Richard
14 Rubinstein, Anton
4 Thomas, Ambroise
9 Smetana, Bedřich
16 Massenet, Jules