Käsikirjad, pisitrükised

Pealkiri
Autor
Dokumendi kuupäev
Kui Raimo Kangro ooper "Ohver" oleks mono-ooper Mariann Joonas 2008
Estonia ooperikoori tegevus ja ajalugu I-II Uno Järvela
RAT "Estonia" muusikateatrina sõjajärgsel perioodil (1944-56) Vilma Kannus 1960
Eino Tambergi balletid ja nende roll Eesti balletielus aastail 1950-1970 Kristina Kõrver 2002
Estonia muusikalise arengu keskusena Karl Leichter
Estonia muusikalavastusi kavalehtedel Vilma Paalma 2006
Rahvusooper Estonia noorte vaba aja veetmise võimaluse ja eelistusena Anu Põrk 2007
Dokumentaalesseed Estonia teatri möödanikust II. Tekstimaterjalid ja helinäited (kompaktkassettidel) Heino Pedusaar 1995
Paul Mägi elust ja loomingust Hanna Renter 1988
Georg Friedrich Händeli ooperi Alcina esmalavastus Estonia Teatris 1985. aastal Anneli Soodla 2002
Kaksi Giselleä Maija Paavilainen
Rahvusooperi Estonia kodukord: Rahvusooperi Estonia töösisekorra eeskirjad
Эстония Государственный Академический Театр Оперы и Балета ЭССР в канун 75-летия: Гастроли в Большом Театр Союза ССР 1981