Käsikirjad, pisitrükised

Pealkiri
Autor
Dokumendi kuupäev
Georg Friedrich Händeli ooperi Alcina esmalavastus Estonia Teatris 1985. aastal Anneli Soodla 2002
Kaksi Giselleä Maija Paavilainen
Rahvusooperi Estonia kodukord: Rahvusooperi Estonia töösisekorra eeskirjad
Эстония Государственный Академический Театр Оперы и Балета ЭССР в канун 75-летия: Гастроли в Большом Театр Союза ССР 1981