Käsikirjad, pisitrükised

Pealkiri
Autor
Dokumendi kuupäev
Tütarlaps kodumaata Arnold Sepp
Mustlase armastus Alfred Maria Willner, Robert Bodanzky
Sooääre isamaapäästjad Voldemar Lember
Mustlaste mängupealik [Mustalspriimaš] Julius Wilhelm, Fritz Grünbaum
Modell Victor Léon, Ludwig Held 1914
Madame Pompadour Rudolf Bernauer, Ernst Welisch
Lõksupunuja (lavastatud nimega Lõksutegija) Victor Léon
Don Cesar Oscar Waltheri järele Andres Saal
Nukuke Maurice Ordenneau, Albin Valabrégue
Armas Augustin Rudolf Bernauer, Ernst Welisch 1911
Uim (3. ja 4. vaatus) August Strindberg
Dollar veereb! Ernst Marischka, Bruno Granichstaedten
Artiklid Estonia kunstnikest, varasematest lavakujundustest ja Natalie Meist Voldemar Haas
Estonia seltsi tegevuse mõningaid aspekte a. 1865-1944 Viive Hatto
Juta Lehiste 60. Regina Herodes 2001
Eesti muusikute märksõnastik Avo Hirvesoo 1988
Richard Straussi ooperi "Salome" esmalavastus Estonia teatris 1973. aastal Ott Indermitte 2001
Dirigent Vallo Järvi Kristi Jagodin 2000
Kui Raimo Kangro ooper "Ohver" oleks mono-ooper Mariann Joonas 2008
Estonia ooperikoori tegevus ja ajalugu I-II Uno Järvela
RAT "Estonia" muusikateatrina sõjajärgsel perioodil (1944-56) Vilma Kannus 1960
Eino Tambergi balletid ja nende roll Eesti balletielus aastail 1950-1970 Kristina Kõrver 2002
Estonia muusikalise arengu keskusena Karl Leichter
Estonia muusikalavastusi kavalehtedel Vilma Paalma 2006
Rahvusooper Estonia noorte vaba aja veetmise võimaluse ja eelistusena Anu Põrk 2007